ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Unitel ຂໍຂອບໃຈກັບທຸກໆຄຳຄິດເຫັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ Mocha+ Messenger ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ຖ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຕ້ອງການສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຍັງ :

ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ & ຊ່ວຍເຫຼືອ

vas@unitel.com.la

ອົງກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບ :​ Unitel

109