ເປັນຫຍັງຈີ່ງໃຊ້ Mocha Messenger ?

  • ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານ, ນໍາໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ
  • ສາມາດຟັງເພງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົນທະນາໄດ້
  • ສະດວກສະບາຍ ສະແດງຄວາມຮູ້ສືກຜ່ານສະຕິກເກີ້ສຽງພາສາລາວ ທີ່ເປັນເອກະສານລັກສະເພາະຂອງແອັບ Mocha Messenger
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາໝູ່ເພື່ອນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ Mocha Messenger
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສະເປັກຄວາມໄວສູງ ແຕ່ໃຫ້ຄວາມລະອຽດ

ຟັງເພງຮ່ວມກັນ

ສຳພັດປະສົບການໃໝ່ກັບ Mocha Messenger ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົນທະນາ ແລະ ຮ່ວມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສືກກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

ສະຕິກເກີ້ສຽງ

ສະຕິກເກີ້ສຽງເປັນສຽງພາສາລາວ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເພື່ອໃຊ້ສະແດງແທນຄວາມຮູ້ສຶກໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົນທະນາ ດ້ວຍຮູບພາບປະກອບສຽງເວົ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ : ສະບາຍດີ, ເຮັດຫຍັງຢູ່, ກິນເຂົ້າແລ້ວຫວາ, ຮັກເດີ...